Visualisointityökalut oppimisen tukena

Vuorovaikutteiset informaation visualisoinnit ja analysoinnin työkalut helpottavat opiskelijoiden aktiivisuuden ja osallistumisen reaaliaikaista seurantaa. Työkalut on suunniteltu opiskelijoiden vuorovaikutusta ja verkostoitumista tukevaan TTY-Piiri-ympäristöön.


Oppimisympäristöjen lokitietoihin tallennetaan valtavasti tietoa opiskelijoiden toiminnasta ja aktiivisuudesta. Monet oppimisympäristöt tarjoavatkin opettajille erilaisia raportteja ja koosteita yksittäisten opiskelijoiden tai ryhmän jäsenten avaamien sivujen, kirjoitettujen keskusteluviestien ja kommenttien lukumääristä. Yksinkertaisten tilastojen sisältämien tietojen pohjalta on kuitenkin haastavaa muodostaa käsitystä opiskelijoiden toiminnasta, osallistumisesta ja aktiivisuudesta tai tehdä päätelmiä niiden kehittymisestä opintojakson aikana puhumattakaan ohjauksen tai motivoinnin tarpeen tunnistamisesta. Eikä raporteista tai tilastoista ole juurikaan apua opiskelijoille oman osallistumisen tai aktiivisuuden arvioinnissa.

Visualisoinnit auttavat opiskelijoita oman osallistumisen ja aktiivisuuden seurannassa.

Campus Conexus –hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin Drupal-pohjaiseen, opiskelijoiden vuorovaikutusta ja verkostoitumista tukevaan TTY-Piiri –ympäristöön opetuskäyttöön tarkoitettuja vuorovaikutteisia informaation visualisointeja ja visuaalisen analytiikan työkaluja helpottamaan opiskelijoiden aktiivisuuden ja osallistumisen reaaliaikaista seurantaa. Vuorovaikutteisten visualisointien avulla esimerkiksi opettajien on aiempaa helpompi jo opintojakson aikana tehdä havaintoja opiskelijoiden osallistumisesta ja aktiivisuudesta, tunnistaa passiivisia opiskelijoita, jotka saattavat olla vaarassa keskeyttää kurssin sekä arvioida erilaisten opetuksellisten interventioiden vaikutusta sekä verkko-opintojakson laatua.

Visualisoinnit auttavat opiskelijoita oman osallistumisen ja aktiivisuuden seurannassa ja vertailussa opintojakson muihin opiskelijoihin tarjoten siten hyödyllistä informaatiota strategisen päätöksenteon tueksi. Lisäksi erilaisten verkkomateriaalien sisältöjä tai rakennettava havainnollistavat visualisoinnit auttavat opiskelijoita informaation löytämisessä ja sen myötä opiskelussa.

Aiheeseen liittyvä materiaali

Artikkeleita visualisoinneista

Silius, Kirsi; Tervakari, Anne-Maritta; Kailanto, Meri 2013. Visualizations of User Data in a Social Media Enhanced Web- based Environment in Higher Education. International Journal of Emerging Technologies in Learning vol. 8, num. 2, 13-19. http://dx.doi.org/10.3991%2Fijet.v8iS2.2740

Tervakari, Anne-Maritta; Silius, Kirsi; Kailanto, Meri 2013. Students’ Participation in a Social Media Enhanced Learning Environment. International Journal of Emerging Technologies in Learning vol. 8, num. 2, 20-28. http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v8iS2.2741

Tervakari, Anne-Maritta; Marttila, Jarno; Kailanto, Meri; Huhtamäki, Jukka; Koro, Juho; Silius, Kirsi 2013. Developing learning analytics for TUT Circle. In: Ley, Tobias; Ruohonen, Mikko; Laanpere, Mart; Tatnall, Arthur (ed.) . Open and Social Technologies for Networked Learning. IFIP WG 3.4 International Conference, OST 2012, Tallinn, Estonia, July 30-August 3, 2012, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology vol. 395, Springer Berlin Heidelberg . 101-110. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37285-8_11

Tervakari, Anne-Maritta; Silius, Kirsi; Tebest, Teemo; Marttila, Jarno; Kailanto, Meri; Huhtamäki, Jukka 2012. Peer Learning in Social Media Enhanced Learning Environment. International Journal of Emerging Technologies in Learning vol. 7, num. 3, 35-42. http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v7i3.2173

Tervakari, Anne-Maritta; Silius, Kirsi; Kailanto, Meri; Huhtamäki, Jukka 2012. Verkostoitumispalvelun visualisoinnit opetuksen tukena. In: Mäkinen, Marita; Annala, Johanna; Korhonen, Vesa; Vehviläinen, Sanna; Norrgrann, Ann-Marie; Kalli, Pekka; Svärd, Päivi (ed.) . Osallistava korkeakoulutus Tampere, Tampere University Press . 201-229. http://URN.fi/URN:ISBN:978-951-44-8947-1

Silius, Kirsi; Tervakari, Anne-Maritta; Huhtamäki, Jukka; Tebest, Teemo; Marttila, Jarno; Kailanto, Meri; Miilumäki, Thumas 2012. Programming of Hypermedia – Course Implementation in Social Media. In: Lumban Gaol, Ford; Vinh Nguyen, Quang (ed.) . Proceedings of the 2011 2nd International Congress on Computer Applications and Computational Science. Advances in Intelligent and Soft Computing. International Congress on Computer Applications and Computational Science vol. 144, Berlin Heidelberg, 369-376. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28314-7_50

Silius, Kirsi; Tervakari, Anne-Maritta; Kailanto, Meri; Huhtamäki, Jukka; Marttila, Jarno; Tebest, Teemo; Miilumäki, Thumas 2012. Developing an Online Publication – Collaborating among Students in Different Disciplines. In: Lumban Gaol, Ford; Vinh Nguyen, Quang (ed.) . Proceedings of the 2011 2nd International Congress on Computer Applications and Computational Science. Advances in Intelligent and Soft Computing. International Congress on Computer Applications and Computational Science vol. 144, Berlin Heidelberg, 361-368. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28314-7_49