Vinkkejä opettajille – kiinnittymisen tukeminen opetuksessa

Opintoihin kiinnittyminen on tunnetta olemisesta oikeassa paikassa, ja se näkyy haluna panostaa ja käyttää aikaa opiskeluun. Kiinnittyminen tapahtuu opetuksessa ja siksi opettajilla keskeinen rooli sen tukemisessa.


  1. Ota kiinnittyminen osaksi opetuksen suunnittelua.
  2. Opeta esimerkillä. Myös opettajan pitää olla sitoutunut oppimiseen ja opettamiseen.
  3. Osallista ja aktivoi opiskelijat suunnitteluprosessiin.
  4. Käytä opetusmenetelmiä monipuolisesti ja yhdistellen.
  5. Anna opiskelijoille mahdollisuus valmistautua etukäteen. Näin varaat opetustilanteen vuorovaikutukselle.
  6. Mieti, mitkä arviointimenetelmät tukevat parhaiten kiinnittymistä.
  7. Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan. Tue ja kannusta.
  8. Hyödynnä enemmän vertaistukea – jaa kokemuksiasi ja opi toisilta.
  9. Think big, act small! – Pieniä tekoja, suuria muutoksia!
  10. Levitä sanomaa myös muille työyhteisössäsi.