Opiskelukykytietoa opintojen alkuun

Ensimmäinen opiskeluvuosi on yhteisöön ja opintoihin kiinnittymisen kannalta opintojen tärkein. Opintojen sujuva käynnistyminen voidaan varmistaa perehdyttämällä uudet opiskelijat hyvin yliopisto-opiskelun käytäntöihin.


Kuten hyvässä työyhteisössä, myös opiskeluyhteisössä uudet jäsenet tarvitsevat perehdytystä siihen, mitä heiltä odotetaan ja millainen toimintakulttuuri yhteisössä vallitsee. Yliopisto-opiskelu poikkeaa alemmilla kouluasteilla opiskelusta ja on yleensä vaativaa itsenäistä työtä, jossa tarvitaan monenlaisia taitoja.

Myös teoreettisempiin peruskursseihin voi syntyä vahvempi motivaatio, kun opinnot alkavat oman alan ongelmia ratkaisemalla ja yhdessä muiden kanssa työskentelemällä.

Perinteisesti uusien opiskelijoiden orientaatiot ovat perustuneet tiedon siirtämiseen ja erilaisiin informaatiotilaisuuksiin. Tieto opinnoista ja saatavilla olevista palveluista on tärkeää, mutta tarvitaanko kaikkea tietoa heti? Tieto on useimmiten saatavilla verkossa ja siihen voidaan palata myöhemmin erilaisissa ohjaustilanteissa. Palveluita ja opintoja koskevaa viestintää, saati ohjausta, ei voi muutenkaan jättää orientaation varaan.

Joissain yhteisöissä orientaatiota on jo kehitetty suuntaan, jossa painotetaan kontaktien syntymistä, yhteisöön kiinnittymistä ja yliopisto-opintoihin perehtymistä erityisenä elämänvaiheena. Tämä ei tietenkään tarkoita opintoaikataulujen ja muiden opinnoissa alkuun pääsemisen kannalta tärkeiden tietojen sivuuttamista.

Monessa yliopistoyksikössä on kehitetty myös opintojen alkuvaiheen muita opintoja orientoitumista tukeviksi. Projektikurssit voivat olla mainio keino opiskeluun orientoimiseen. Projektikursseilla kohtaa henkilökuntaa ja ehkä jopa oman alan työelämän edustajia ja niillä pääsee aidosti perehtymään oman tieteenalan soveltamiseen. Myös teoreettisempiin peruskursseihin voi syntyä vahvempi motivaatio, kun opinnot alkavat oman alan ongelmia ratkaisemalla ja yhdessä muiden kanssa työskentelemällä.

Niin projektikursseilla kuin muissakin alkuvaiheen opinnoissa on hyvä muistaa, että ensimmäisissä ryhmätöissä, esiintymistilanteissa ja raportin tai esseen kirjoitustehtävissä opiskelijat tarvitsevat tukea ja ohjausta kehittääkseen opiskelutaitojaan. Kun heti alkuvaiheessa tuetaan opiskelutaitojen kehittymistä, sujuvat myös myöhemmät opinnot paremmin.

Tampereen yliopiston opiskelijoille lähetetään hyväksymiskirjeen mukana uusien opas, jossa uudet opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi yliopistoyhteisöön ja rohkaistaan mukaan opiskelijatoimintaan. Yliopiston orientaatiotilaisuuksissa opiskelijat saavat välineitä oman opiskelukyvyn ylläpitoon ja tietoa yliopistossa opiskelun erityispiirteistä. Myös Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun orientaatioissa on keskusteltu opiskelukyvystä ja sen ylläpidosta erityisesti ajanhallinnan ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Aiheeseen liittyvä materiaali