Kiittäminen helpoksi yliopistoyhteisössä

Kiittäminen kannustaa ja vahvistaa yhteisöä. Kiitoskorttien avulla kiittämisestä voidaan tehdä helppoa ja näin vahvistaa kiittämisen kulttuuria.


Tiedämme positiivisen palautteen vaikuttavan ihmisten työtehoon, hyvinvointiin ja oppimiseen myönteisesti. Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että suomalaisessa työelämässä pitäisi opetella kehumaan ja viljelemään kiitoksia. Yliopistoyhteisö voi toimia mainiona harjoitusareenana työyhteisössä toimimista varten. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat tärkeitä, mutta eivät aivan helppoja työelämätaitoja, miten niitä voisi harjoitella?

Vuoden opettaja, opetusteko ja opintojakso –palkinnot ovat tuttuja ja kiitettyjä käytäntöjä yliopistoissa. Niiden avulla annetaan arvostusta opetuksen kehittämiselle ja hyvälle opetukselle. Hyviä tekoja ja arvokasta toimintaa tehdään yliopistoissa joka päivä, eikä jokainen hyvä opettaja voi tulla palkituksi vuoden opettajana. Yksi tapa viljellä kiittämisen kulttuuria yhteisössä on järjestää kiitoskorttikampanja tai välittää kiitoksia jatkuvana toimintana.

Kehumalla ja julkisia kiitoksia jakamalla viestimme myös sitä, millaisia tekoja ja ominaisuuksia yhteisössä arvostetaan.

Aalto-yliopistossa on toteutettu opiskelijoille suunnattu Kortti kivoille! -kampanja. Netissä toimivan kampanjan suunnitteli Kyky-projektin ja Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Opiskelijoiden haltuunotto -projektin tuella Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, joka myös vastaa toiminnan toteuttamisesta. Järjestäjien arvion mukaan opiskelijoille suunnattu kampanja sopisi hyvin myös henkilökunnalle, niin että myös he voisivat kiittää toisiaan tai aktiivisia opiskelijoita. Kampanjan ideana oli kiittää yliopistolla kohtaamiaan ”kivoja” ihmisiä, olivat he sitten taitavia opettajia tai avuliaita vahtimestareita.

Kiitoskorttien lähettäminen toteutettiin niin, että kiittäjä täytti AYY:n sivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen ja AYY toimitti kiitokset eteenpäin perinteisellä postikortilla. Resurssien puutteessa myös e-kortti ajaa asian, vaikka nykyisin paperinen kortti onkin aina iloinen yllätys. Kiitosten välittämisen lisäksi AYY sai kiitosten kautta tietoa siitä, millaisia hyviä asioita kampuksella tapahtuu ja mitä opiskelijat esimerkiksi opetuksessa arvostavat.

Myös Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on toteuttanut omaa kiitoskorttikampanjaansa. Kiitoskortti on suunnattu kaikille yliopistoyhteisön jäsenille. Tamyn kortilla voivat toisiaan kiittää niin professorit kuin opiskelijatkin. Tarkoituksena on paitsi levittää kiittämisen kulttuuria, myös lisätä opiskelijoiden kokemusta osallisuudesta yliopistoyhteisössä. Korttikampanjan avulla halutaan saada opiskelijoiden ääni kuuluviin, niin, että se kuuluisi entistä paremmin myös vaikutustyössä yliopistolla. Lisäksi korttien avulla halutaan tietenkin kiittää hyviä opettajia ja osoittaa opiskelijoiden arvostus heitä kohtaan.

Tamyn kiitoskortti on fyysinen postikortti, joita on jaettu erilaisissa tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa. Kortit palautetaan tapahtumassa ja Tamy jakaa kortit eteenpäin kiitettäville henkilöille. Tapahtumissa on toteutettu myös mallia, jossa korttien läheisyydessä on ollut jaossa sisäisen postin kirjekuoria ja ohjeita niiden käyttöön. Tamyssa suunnitellaan kiitoskorttitoiminnan laajentamista tapahtumien ulkopuolelle jatkuvaksi toiminnaksi.

Aiheeseen liittyvä materiaali: