Järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten kouluttaminen

Ylioppilaskunnat järjestävät monenlaisia koulutuksia järjestötoimijoille. Koulutusten vaikuttavuutta voidaan parantaa käyttämällä monipuolisia ja vuorovaikutteisia menetelmiä.


Järjestötoiminta aine- ja harrastejärjestöissä tukee opiskelukykyä monella tavalla. Jotta järjestötoiminta olisi toimivaa, laadukasta ja saavutettavaa, tarjoavat ylioppilaskunnat järjestöille monenlaista koulutusta. Koulutukset ovat myös tärkeä foorumi järjestötoimijoiden ja ylioppilaskunnan keskushallinnon kohtaamiseen ja niiden tasolla onkin merkitystä myös ylioppilaskunnan imagon kannalta.

Koulutuksilla voidaan lisätä ja vahvistaa toimijoiden osaamista, vaihtaa hyviä käytäntöjä, osallistaa ja aktivoida järjestöjä ylioppilaskunnan toimintaan sekä lisätä yhteistyötä järjestöjen välillä.

Ylioppilaskuntia on joskus kannustettu opiskelukyvyn edistämiseen “oma pesä puhtaaksi” -sloganin avulla. Sama pätee kouluttamiseen: jos vaadimme laadukasta koulutusta ja opiskelijakeskeistä, yhteisöllistä ja menetelmällisesti monipuolista opetusta yliopistolta, myös omissa koulutuksissa pitäisi noudattaa samoja periaatteita. On tuhlaamista koota aktiivit yhteen samaan paikkaan ja olla hyödyntämättä tilaisuutta keskusteluun ja yhteiseen kehittämiseen. Kumpi mahtaa olla tehokkaampaa, kertoa jäsenhankinnasta yhden järjestösihteerin näkemys vai työstää jäsenhankinnan keinoja yhdessä kolmenkymmenen järjestötoimijan kanssa?

Ylioppilaskuntien koulutustoimintaa on kehitetty kansallisesti SYL:n järjestösektorin verkoston kanssa. Verkosto on Kyky-projektin käynnistämä ja se kokoaa yhteen ylioppilaskuntien työntekijät ja hallitusten jäsenet, jotka tukevat alayhdistysten tai ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen toimintaa. Verkoston avulla on koottu yhteiseen käyttöön eri ylioppilaskuntien koulutusmateriaaleja ja tehty yhteenveto ylioppilaskunnissa järjestettävistä koulutuksista ja koulutukseen liittyvistä kehittämistarpeista.

Kaikki ylioppilaskuntien hallitukset ja työntekijät yhteen tuovassa SYL:n Avausseminaarissa on järjestetty projektin kahtena viimeisenä vuotena kouluttajakoulutus. Työpajamuotoisen koulutuksen tavoitteena on tarjota välineitä vaikuttavan koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksiin on osallistunut järjestösektorin lisäksi myös muita toimijoita, jotka kouluttavat esimerkiksi hallinnon opiskelijaedustajia.

Kyky-projekti on osallistunut myös järjestökoulutusten suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen ylioppilaskunnissa.

Aiheeseen liittyvä materiaali