Campus Conexus -projektin julkaisuja

Opintoihin kiinnittyminen ja osallisuus ovat olleet kantavia teemoja Campus Conexus -projektin tutkimuksissa ja julkaisuissa. Projektissa on julkaistu useita tieteellisesti vertaisarvioituja kirjoja.


Julkaisuissa tarkastellaan korkeakoulutusta yksilönäkökulman sijaan yhdessä tekemisenä, yhteisöön kuulumisena ja toimintaan osallistumisena. Osallisuus koskee niin opiskelijoita, opettajia kuin muuta henkilöstöä. Toimivimmillaan osallisuus vahvistaa kiinnittymistä opintoihin ja edistää sekä opiskelijoiden että opettajien hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa opintoihin kiinnittyminen, opinnoista syrjäytyminen, osallistava opetussuunnitelma, yhteisten oppimiskäsitysten luominen, yliopistojen työkulttuuri, hyvinvointi ja opiskelutyytyväisyys sekä pedagogiset käytännöt, jotka tukevat osallisuutta ja opintojen etenemistä.

Artikkelit herättävät pohtimaan korkeakoulujen nykytilaa ja vallitsevia toimintakulttuureja. Samalla ne tarjoavat välineitä innostavien oppimis- ja tiedeyhteisöjen luomiseen ja osallisuuden lisäämiseen.

Campus Conexus -projektin julkaisuja

Muihin julkaisuihin voi tutustua Campus Conexus -projektin verkkosivuilla.