Opiskelukyky |

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Se vaikuttaa opintojen sujumiseen, tuloksiin sekä opiskelijan ja yhteisön hyvinvointiin. Opiskelukyky.fi tarjoaa ideoita opiskelukyvyn ja opiskeluinnon tukemiseen. Materiaalia voivat hyödyntää kaikki opiskeluyhteisön jäsenet. #opiskelukyky

Materiaalit

Opiskelukykykaavio

Kyky-projekti

Kyky-projekti on vuosina 2011-2014 toteutettu opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävä projekti. Lähtökohtana on ollut yhteistoiminnallinen kehittäminen yhteistyöyliopistojen ja -ylioppilaskuntien kanssa. Projektissa on kehitetty opiskelijoiden integroitumista, osallisuutta ja opiskelijajärjestötoimintaa sekä vakiinnutettu opiskelukyvyn edistämistyötä.

Projekti on Suomen ylioppilaskuntien liiton koordinoima ja sen osatoteuttajia ovat Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä niiden ylioppilaskunnat. Kyky-projekti on osa Campus Conexus II -projektia, ja sen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. Projekti on jatkoa Kyky-hankkeelle ja Campus Conexus I -projektille.